Βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα του προστάτη

Παναγιώτης Βασιλάκης,, Γεώργιος Ε. Κουταλέλλης, Γεωργία Ι. Γλουστιάνου, Απόστολος Π. Γεωργαντής, Σωτηρία Γ. Φεργαδάκη, Σπυρίδωνας Ε. Κατσάνης

Abstract


Το βλεννώδες αδενοκαρκίνωμα είναι σπάνιο, καθώς αποτελεί το 0,4% όλων των αδενοκαρκινωμάτων του προστάτη. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μια περίπτωση βλεννώδους αδενοκαρκινώματος του προστάτη με ταυτόχρονη παρουσία κυττάρων «δίκην σφραγιστήρος δακτυλίου», που αποτελεί έναν
υπότυπο  του συμβατικού βλεννώδους αδενοκαρκινώματος.

Keywords


ΒΛΕΝΝΩΔΕΣ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ; ΚΥΤΤΑΡΑ ΔΙΚΗΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ; ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

References


RO JY, GRIGNON DJ, AYALA AG, FERNANDEZ PL, 1. ORDONEZ NG, WISHNOW KI. Mucinous adenocarcinoma of the prostate: histochemical and immunohistochemical studies. Hum Pathol 1990, 21:593–600

ELBADAWI A, CRAIG W, LINKE CA, COOPER RA Jr. Pro2. static mucinous carcinoma. Urology 1979, 13: 658–666

SAITO S, IWAKI H. Mucin-producing carcinoma of the 3. prostate: review of 88 cases. Urology 1999, 54: 141–144

LANE BR, MAGI-GALLUZZI C, REUTHER AM, LEVIN 4. HS, ZHOU M, KLEIN EA. Mucinous adenocarcinoma of the prostate does not confer poor prognosis. Urology 2006, 68: 825–830

OSUNKOYA AO, NIELSON ME, EPSTEIN JI. Prognosis 5. of mucinous adenocarcinoma of the prostate treated by radical prostatectomy. A study of 47 cases. Am J Surg Pathol 2008, 32: 468–472

EPSTEIN JI, ALLSBROOK WC Jr, AMIN MB, EGEVAD 6. LL. The 2005 International Society of Urological Pathology (ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma. Am J Surg Pathol 2005, 29: 1228–1242

EPSTEIN JI, LIEBERMAN PH. Mucinous adenocarcinoma 7. of the prostate gland. Am J Surg Pathol 1985, 9: 299-308

CURTIS MW, EVANS AJ, SRIGLEY JR. Mucin-pro8. ducing urothelial-type adenocarcinoma of prostate: report of two cases of a rare and diagnostically challenging entity. Mod Pathol 2005, 18: 585-590
DOI: http://dx.doi.org/10.19264/hj.v25i1.8