Άσηπτη μηνιγγίτιδα ακολουθούμενη από επίσχεση ούρων

Αριστείδης Κ. Αλεβιζόπουλος, Δημήτριος Μπούγας, Φωτεινή Ντζιώρα, Σοφία Κανελλοπούλου, Κωνσταντίνος Στραβοδήμος

Abstract


Η άσηπτη μηνιγγίτιδα είναι μια μη βακτηριακής αιτιολογίας, σοβαρή φλεγμονή των μηνιγγών, που μπορεί να εκδηλωθεί με μία μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων.
Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό νεαράς ασθενούς, η οποία εμφάνισε οξεία επίσχεση ούρων, στη βάση άσηπτης μηνιγγίτιδας. Παρά το γεγονός ότι ο συνδυασμός επίσχεσης ούρων και μηνιγγίτιδας περιγράφεται στη βιβλιογραφία, θεωρείται αρκετά σπάνια εκδήλωση.

 

Aseptic meningitis is considered to be a serious non bacterial inflammation of the meninges that can be presented with a wide variety of symptoms.

We present a case of a young female patient with an acute urinary retention, secondary to aseptic meningitis. Although the combination of urinary retention and meningitis has previously been described in the literature, it is still considered to be an uncommon case.

 


Keywords


ΑΣΗΠΤΗ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ; ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΟΥΡΩΝ; ΣΥΝΔΡΟΜΟ «ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ-ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ»;ASEPTIC MENINGITIS; URINARY RETENTION; INFLAMMATION;

Full Text:

PDF

References


Irani DN. Aseptic meningitis and viral myelitis. Neurol Clin 2008, 26:635-655

Fujita ujita K, Tanaka T, Kono S, Narai H, Omori N, Manabe Y, Abe K. Urinary retention secondary to Listeria meningitis. Intern Med 2008, 47:1129-1131

Kirkpatrick irkpatrickirkpatrick M, Brooker RJ, Helms PJ, Cole GF. Spinal cord dysfunction in neonatal meningococcal meningitis. Eur J Pediatr 1994, 53:367-368

Elechi CA. A case of meningococcal meningitis with unusual complications. Trop Geogr Med 1988, 40:353-355

Steinberg J, Rukstalis ukstalis DB, Vickers MA Jr. Acute urinary retention secondary to Herpes simplex meningitis. J Urol 1991, 145:359-360

Vonk P. Elsberg syndrome: acute urinary retention following a viral infection. Ned Tijdschr Geneeskd 1993, 137:2603-2605

Kawamuraawamuraawamura M, Kaku H, Takayama akayamaakayama N, Ushimi T, Kishida S. Acute urinary retention secondary to aseptic meningoencephalitis in an infant: case report. Brain Nerve 2007, 59:1287-1291

Sakakibara R, Uchiyama chiyama T, Liu Z, Yamamoto T, Ito T, Uzawa zawazawa A,et al. Meningitis-retention syndrome. An unrecognized clinical condition. J Neurol 2005, 252:1495-1499
DOI: http://dx.doi.org/10.19264/hj.v25i3.25