Προσδιορισμός και αντιμετώπιση ασθενών με ιστοπαθολογικά ευρήματα υψηλού κινδύνου μετά από ριζική προστατεκτομή

Στέφανος Αδάμης, Ιωάννης Βαρκαράκης

Abstract


Ευρήματα υψηλού κινδύνου στο παρασκεύασμα της ριζικής προστατεκτομής παρατηρείται στο 38-52% των περιπτώσεων. Ως τέτοια ευρήματα θεωρούνται η εξωπροστατική επέκταση της νόσου, τα θετικά χειρουργικά όρια και η διήθηση των σπερματοδόχων κύστεων, τα οποία είναι συνυφασμένα με σημαντικό κίνδυνο υποτροπής και εξέλιξης του προστατικού καρκίνου. Η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών είναι πολύπλοκη. Αν και τεκμηριωμένα στοιχεία επιπέδου 1 (level 1 evidence) υποστηρίζουν την ευρεία εφαρμογή της επικουρικής ακτινοθεραπείας, υπάρχουν απόψεις που είναι υπέρ μιας πιο επιλεκτικής θεραπευτικής προσπέλασης. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται όλες οι σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του προστάτη και αναλύονται τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών σχετικά με την εφαρμογή τους.

Keywords


ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ; ΡΙζΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ; ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ; ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ; ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

References


Jemal A, Siegel R, Ward E, 1. et al. Cancer statistics. 2006. CA Cancer J Clin 2006, 56: 106-130

Boyle P, Ferlay erlay J. 2. Cancer incidence and mortality in Europe 2004. Ann Oncol 2005,16: 481-488

Roehl KA, Han M, Ramos CG, Antenor JA, 3. Catalonaatalonaatalona WJ. Cancer progression and survival rates following anatomical radical retropubic prostatectomy in 3,478 consecutive patients: long-term results. J Urol 2004, 172: 910-914

Mettlin C, Murphy GP, Babaian RJ, 4. et al. Observation on the early detection of prostate cancer from the American Cancer Society – National Prostate Cancer Detection Project. Cancer 1997, 80: 1814-1817

Farkas A, Schneider D, Perrotti M, 5. et al. National trends in the epidemiology of prostate cancer, 1973 to 1984: evidence for the effectiveness of prostate specific antigen screening. Urology 1986,52: 444-449

Cooperberg MR, Lubeck DP, Mehla SS, 6. et al. Time bends in clinical risk stratification for prostate cancer: implications for outcomes (data from CaPSURE). J Urol 2009, 170: S21-S25

Babaian RJ, Trancoso P,7. et al. Analysis of clinicopathologic factors predicting outcome after radical prostatectomy. Cancer 2001, 81: 1414-1422

Loeb S, Schaeffer EM, Trock BJ, 8. et al. What are the outcomes of radical prostatectomy for high-risk prostate cancer? Urology 2010, 76: 710-714

Roehl KA, Han M, Ramos CG, 9. et al. Cancer progression and survival rates following anatomical radical retropubic prostatectomy in 3458 consecutive patients: long term results. J Urol 2004, 172: 910-914

Ward JF, Zincke H, Bergstrahl EJ, 10. et al. The impact of surgical approach (nerve bundle preservation versus wide local excision) on surgical margins and biochemical recurrence following radical prostatectomy. J Urol 2004, 172: 1328-1332

Stephenson AJ, Scardino PT, Eastham JA, 11. et al. Postoperative nomogram predicting the 10-year probability of prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. J Clin Oncol 2005, 23: 7005-7012

Cooperberg MR, Broering JM, Litwin MS, 12. et al. The contemporary management of prostate cancer in the United States: lessons from the Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE), a national disease registry. J Urol 2004, 171: 1393-1396

Swindle P, Eastham JA, Ohori M, 13. et al. do margins matter? The prognostic significance of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens. J Urol 2005, 174: 903-907

Vis AN, Schroeder FH, vanvan der Kwastwast TH. 14. The actual value of the surgical margin status as a predictor of disease progression in men with early prostate cancer. Eur Urol 2006, 50: 258-265

Klein EA, Bianco FJ, Serio AM, 15. et al. Surgeon experience in strongly associated with biochemical recurrence after radical prostatectomy for all preoperative risk categories. J Urol 2008, 179: 2212-2216

D’ Amicomicomicomico AV, Whittington R, Malcowitcz 16. SB, et al. Clinical utility of the percentage of positive prostate biopsies in defining biochemical outcome after radical prostatectomy for patients with clinically localized prostate cancer. J Clin Oncol 2000, 18: 1164-1172

Pound CR, Partin artin AW, Eisenberger MA, 17. et al. Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA 1999, 281: 1591-1597

Freedlandreedlandreedlandreedlandreedlandreedlandreedlandreedland SJ, Humphreysumphreysumphreysumphreysumphreysumphreysumphreysumphreys EB, Mangoldangoldangoldangoldangoldangold 18. LA, et al. Risk of prostate cancer-specific mortality following biochemical recurrence after radical prostatectomy. JAMA 2005, 294: 433-439

Nguyen CT, Reuther AM, Stephenson AJ, 19. et al. The specific definition of high risk prostate cancer has minimal impact on biochemical relapse-free survival. J Urol 2009, 181:75-80

Bolla M, Collette L, Blank L, 20. et al. Long-term results with immediate androgen suppression and external irradiation in patients with locally advanced prostate cancer (an EORTC study): a phase III randomized trial. Lancet 2002, 360: 103-106

Ward JF, Slezak JM, Blute ML, 21. et al. Radical prostatectomy for clinically advanced (cT3) prostate cancer since the advent of prostate-specific antigen testing: 15-year outcome. BJU Int 2005, 95: 751-756

Donohue JF, Bianco FJ, Kuroiwa uroiwa K, 22. et al. Poorly differentiated prostate cancer treated with radical prostatectomy: long-term outcome and incidence of pathological downgrading. J Urol 2006, 176: 991-995

D’Amico AV, Renehaw enehaw AA, Suesman B, 23. et al. Pretreatment PSA velocity and risk of death from prostate cancer following external beam radiation therapy. JAMA 2005, 294: 440-447

D’Amico AV, Whittington P, Malcowicz BB, 24. et al. Biochemical outcome after radical prostatectomy, external beam radiation therapy or interstitial radiation therapy for clinically localized prostate cancer. JAMA 1998, 280: 969-974

Partin artin AW, Kattanattan attan MW, Subong EN, 25. et al. Combination of prostate-specific antigen, clinical stage and Gleason score to predict pathological stage of localized prostate cancer: a multi-institutional update. J Am Med Assoc 1997, 277: 1445

Freedland SJ, Csathy sathy GS, Dorey F, 26. et al. Percent prostate needle biopsy tissue with cancer is more predictive of biochemical failure or adverse pathology after radical prostatectomy than prostate-specific antigen or Gleason score. J Urol 2002, 167: 516-520

Özg ür A, Önol FF, Türkeri LN.27. Important preoperative prognostic factors for extracapsular extension, seminal vesicle invasion and lymph node involvement in cases with radical retropubic prostatectomy. Int Urol Nephrol 2004, 36: 369-373

Simmons MN, Stephenson AJ, Klein EA. 28. Natural history of biochemical recurrence after radical prostatectomy: risk assessment for secondary therapy. Eur Urol 2007, 51: 1175-1184

D’Amico AV, Moul J, Carroll PR, 29. et al. Vital statistics following surgery or radiation for patients with clinically localized prostate cancer managed during the PSA era. Proc Am Soc Clin Oncol 2003, 22: 1528

Eastham JA, Kuroiwa uroiwa K, Ohori M, 30. et al. Prognostic significance of location of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens. Urology 2007, 70: 965-969

Pfitzenmaier J, Pahernik S, Tremmel T, 31. et al. Positive surgical margins after radical prostatectomy: do they have an impact on biochemical or clinical progression? BJU Int 2008, 102: 1413-1418

Vis AN, Schroder FH, vanvan der Kwastwast TH. 32. The actual value of the surgical margin status as a predictor of disease progression of men with early prostate cancer. Eur Urol 2006, 50: 258-265

Simon MA, Kim S, Soloway olowayoloway MS. 33. Prostate specific antigen recurrence rates are low after radical retropubic prostatectomy and positive margins. J Urol 2006, 175: 140-144

Yossepowitch O, Bjartell jartell A, Eastham JA, 34. et al. Positive surgical margins in radical prostatectomy: outlining the problem and its long-term consequences. Eur Urol 2009, 55: 87-99

Eastham JA, Kattanattan attan MW, Riedel E, 35. et al. Variation among individual surgeons in the rate of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens. J Urol 2003, 170: 2292-2296

Vis AN, Schroeder FH, vanvan der Kwastwast TH. 36. The actual value of the surgical margin status as a predictor of disease progression in men with early prostate cancer. Eur Urol 2006, 50: 258-265

Psutka SP, Feldman AS, Rodin d, 37. et al. Men with organ-confined prostate cancer and positive surgical margins develop biochemical failure at a similar rate to men with extracapsular extension. Urology 2011, 78: 121-125

Cheng L, Darson MF, Bergstrahl EJ, 38. et al. Correlation of margin status and extraprostatic extension with progression of prostate carcinoma. Cancer 1999, 86: 1775-1782

Alkhateeb lkhateeb S, Alibhai S, Fleshner N, 39. et al. Impact of positive surgical margins after radical prostatectomy differs by disease risk group. J Urol 2010, 183: 145-150

Raveryavery avery V, Boccon LA, Meulemans A, 40. et al. Predictive value of pathological features for progression after radical prostatectomy. Eur Urol 1994, 26: 197-201

Khan MA, Partin artin AW. 41. Management of high-risk populations with locally advanced prostate cancer. The Oncologist 2003, 8: 259-269

Salomon L, Anastasiadis nastasiadis AG, Johnson CW, 42. et al. Seminal vesicle involvement after radical

prostatectomy: predicting risk factors for progression. Urology 2003, 62: 304-309

Epstein JL, Carmichael M, Walsh PC. 43. Adenocarcinoma of the prostate invading the seminal vesicle: definition and relation of tumor volume, grade and margins of resection to prognosis. J Urol 1993, 149: 1040-1045

Ohori M, Wheeler TM, Kattanattan attan MW, 44. et al. Prognostic significance of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens. J Urol 1995, 154: 1818-1824

Lawrentschukawrentschuk N, Trottier G, Kuk C, 45. et al. Role of surgery in high-risk localized prostate cancer. Curr Oncol 2010, 17(suppl.2): S25-S32

Grubbrubb RL, Kibel AS46. . High-risk localized prostate cancer: role of radical prostatectomy. Curr Opin Urol 2010, 20: 204-210

Davisavis BJ, Pisansky TM, Leibovich BC. 47. Adjuvant external radiation therapy following radical prostatectomy for node-negative prostate cancer. Curr Opin Urol 2003, 13: 117-122

Anscher MS. 48. Adjuvant radiotherapy following radical prostatectomy is more effective and less toxic than salvage radiotherapy for a rising prostate specific antigen. Int J Cancer 2001; 96: 91-93

Gibbons RP, Cole BS, Richardson RG, 49. et al. Adjuvant radiotherapy following radical prostatectomy: results and complications. J Urol 1986, 135: 65-68

Petrovich Z, Lieskovsky G, Langholz B, 50. et al. Non randomized comparison of surgery with and without adjuvant pelvic irradiation for patients with pT3N0 adenocarcinoma of the prostate. Am J Clin Oncol 2001, 24: 537-546

Vargas C, Kestin LL, Weed DW, 51. et al. Improved biochemical outcome with adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy for prostate cancer with poor pathologic features. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005, 61: 714-724

Leibovich BC, Engen DE, Pattersonatterson DE, 52. et al. Benefit of adjuvant radiation therapy for localized prostate cancer with a positive surgical margin. J Urol 2000, 163: 1178-1142

Porter orter CR, Capitanio apitanio U, Perrotte P, 53. et al. Adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy shows no ability to improve rates of overall and cancer-specific survival in a matched case-control study. BJU Int 2008, 103: 597-602

Boorjan SA, Karnes RJ, Crispen PL, 54. et al. Radiation therapy after radical prostatectomy: impact on metastasis and survival. J Urol 2009, 182: 2708-2715

Collette L, vanvan Poppel H, Bolla M, 55. et al. Patients as high risk of progression after radical prostatectomy: do they all benefit from immediate postoperative radiation? (EORTC trial 22911) Eur J Cancer 2005, 41: 2662-2672

Van der Kwastwast TH, Bolla M, vanvan Poppel H, 56. et al. Identification of patients with prostate cancer who benefit from immediate postoperative radiotherapy: EORTC 22911. J Clin Oncol 2007, 25: 4178-4186

Bolla M, vanvan Poppel H, Collette L, 57. et al. Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy: a randomized controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet 2005, 366: 572-578

Thompson IM J58. r, Tangen CM, Paradelo J, et al. Adjuvant radiotherapy for pathologically advanced prostate cancer: a randomized clinical trial. JAMA 2006, 296: 2329-2335

Swansonwanson GP, Hussey MA, Tangen CM, 59. et al. Predominant treatment failure in postprostatectomy patients is local: analysis of patterns of treatment failure in SWOG 8794. J Clin Oncol 2007, 25: 2225-2229

Thompson IM J60. r, Tangen CM, Paradelo J, et al. Adjuvant radiotherapy for pathological T3N0M0 prostate cancer significantly reduces risk of metastases and improves survival: long-term follow-up of a randomized clinical trial. J Urol 2009, 181: 956-962

Wiegel T, Bottke D, Willich N, 61. et al. Phase III results of adjuvant radiotherapy (RT) versus “wait and see” (WS) in patients with pT3 prostate cancer following radical prostatectomy (RP) (ARO 96-02 AUO AP 09/95). J Clin Oncol, ASCO Ann Meeting Proc 2005, 23(Suppl.1): 4513

Wiegel T, Bottke D, Willich N, 62. et al. Phase III results of adjuvant radiotherapy (RT) versus “wait and see” (WS) in patients with pT3 prostate cancer following radical prostatectomy (RP) (ARO 96-02 AUO AP 09/95). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007, 69: 172-173

Wiegel T, Bottke D, Willich N, 63. et al. Phase III results of adjuvant radiotherapy (RT) versus “wait and see” (WS) in patients with pT3 prostate cancer following radical prostatectomy (RP) (ARO 96-02 AUO AP 09/95). J Clin Oncol 2007, 25: 5060

Pas quiet D, Ballereao C. 64. Adjuvant and salvage radiotherapy after prostatectomy for prostate cancer: a literature review. Int J Radiol Oncol Biol Phys 2009, 72: 972-976

Nielsen ME, Bruceruce JT, Walsh CW, 65. et al. Salvage or adjuvant radiation therapy: counseling patients on the benefits. JNCCN 2010, 8: 228-237

Van Poppel H, Bolla M, Tombal B, 66. et al. Adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy in patients with pathologically high risk prostate cancer: 10-Year follow-up results. Eur Urol Suppl 2011, 10: 227

Ganswindt U, Stenzl A, Bamberg M, 67. et al. Adjuvant radiotherapy for patients with locally advanced prostate cancer – a new standard? Eur Urol 2008, 54: 528-542

M68. cVey GP, Parker C. Adjuvant vs salvage radiotherapy for pathologically advanced prostate cancer. Curr Opin Urol 2010,20: 229-233

Valicenti RK, Hanlon AL, Pisansky TM, 69. et al. A multi-institutional matched-control analysis of adjuvant and salvage postoperative radiation therapy for pT3/pT4N0 prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005, 63: S123

Stephenson AJ, Scardino PT, Kattanattan attan MW 70. et al. Predicting the outcome of salvage radiation therapy for recurrent prostate cancer after radical prostatectomy. J Clin Oncol 2007, 25: 2035-2041

Stephenson AJ, Shariat hariat SF, Zelefsky MJ, 71. et al. Salvage radiotherapy for recurrent prostate cancer after radical prostatectomy. JAMA 2004, 291: 1325-1332

Trock BJ, Han M, Freedland SJ 72. et al. Prostate cancer-specific survival following salvage vs observation in men with biochemical recurrence after radical prostatectomy. JAMA 2008; 299: 2760-2769

Boustead G, Edwards dwards SJ. 73. Systematic review of early vs deferred hormonal treatment of locally advanced prostate cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. BJU Int 2007, 99: 1383-1389

Bria E, Cuppone F, Giannarelli D, 74. et al. Does hormone treatment added to radiotherapy improve outcome in locally advanced prostate cancer? Cancer 2009, 115: 3446-3456
DOI: http://dx.doi.org/10.19264/hj.v25i1.1